ТИПОЛОГІЯ ТА ЕСТЕТИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ МАРІЇ МАТІОС

Автор(и)

  • Iryna Babii
  • Liliia Lushpynska
  • Nina Svystun

Ключові слова:

односкладне речення, типи односкладних речень, означено-особові речення, неозначено-особові речення, безособові речення, номінативні речення, вокативні речення

Анотація

Стаття присвячена розгляду структурно-семантичної організації та функціонування односкладних речень у сучасній українській мові. Матеріалом для дослідження послужила поезія відомої української письменниці Марії Матіос.
У сучасній лінгвістиці проблема вивчення односкладних речень тривалий час є актуальною. Дискусійними залишаються питання класифікації цих синтаксичних конструкцій, статусу їх головного члена тощо. У статті описано основні різновиди односкладних речень, розглянуто їх семантику, охарактеризовано граматичну природу головного члена кожного різновиду, з’ясовано стилістичні навантаження односкладних конструкцій у поетичному дискурсі Марії Матіос.
У результаті дослідження у поезії Марії Матіос виділено численний корпус односкладних речень, здійснено їх структурно-семантичний аналіз, описано функціонування. Застосувавши сучасну класифікацію односкладних речень, ми виявили, що серед усіх типів (дієслівних та іменних) найбільшими є групи означено-особових, безособових та номінативних речень. Засвідчено, що письменниця рідко вводить у свою поетичну творчість неозначено-особові речення, зовсім не вживає узагальнено-особові.
У статті простежено семантику та естетичні навантаження односкладних речень у поезії Марії Матіос, виявлено їх різноманітні функції, основними серед яких є оцінна та емоційно-експресивна роль. За допомогою односкладних конструкцій письменниця відтворює психологічний стан своєї героїні, дає оцінку зображуваному. У ході аналізу простежено потужну експресію і динамічність зображення, які створюють ці речення. За допомогою односкладних конструкцій Марія Матіос збагачує корпус зображально-виражальних засобів поетичної мови, наснажує свою оповідь емоційністю та психологічністю. Односкладні речення виступають вагомим емоційно-експресивним компонентом поетичного дискурсу Марії Матіос, їх уживання засвідчує майстерність та непересічність ідіостилю авторки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

Babii, I., Lushpynska, L., & Svystun, N. (2022). ТИПОЛОГІЯ ТА ЕСТЕТИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ МАРІЇ МАТІОС . Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), 61–65. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3489