ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

  • Kateryna Honchar
  • Halyna Tryhub
  • Oksana Khnykina

Ключові слова:

автентичні ресурси, фахова іноземна мова, методи навчання, професійне середовище, носії мови

Анотація

Стаття присвячена проблемі вдосконалення методики навчання іноземних мов студентів медичних спеціальностей. Питання викладання іноземної мови для студентів вищих медичних навчальних закладів є надзвичайно актуальними. Розширення міжнародних контактів України з іншими країнами актуалізує проблему формування фахівця, здатного спілкуватися з представниками інших країн не лише на побутовому рівні, а й у професійній діяльності. На сучасному етапі все більше уваги приділяється впровадженню методики навчання іноземних мов за допомогою автентичних матеріалів. Автентичні підручники є прикладом раціонального поєднання всіх активних методів навчання іноземної мови для професійної діяльності. У статті охарактеризовано основні автентичні підручники, які використовуються у процесі навчання студентів медичних спеціальностей у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Окреслено структура кожного підручника, тематика та основні види завдань, які спрямовані на оволодіння як лексичними, так і граматичними навичками, та організовані за рівнями складності. Висвітлено переваги даних автентичних посібників.
Серед студентів медичних спеціальностей (Медицина, Фармація, Промислова фармація та Фізична реабілітація) Волинського національного університету імені Лесі Українки було проведено анкетування з метою виявлення їхнього сприйняття автентичних посібників англійською мовою спеціального призначення. Опитування виявило позитивне ставлення респондентів до використання автентичних ресурсів та їх позитивний вплив на мотивацію студентів у вивченні іноземної мови, здатність демонструвати набуті знання не тільки на побутовому рівні, але й у майбутній кар’єрі. Проаналізовані підручники сприяють розвитку навичок ефективного професійного усного та писемного мовлення в іншомовному професійному середовищі.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

Honchar, K., Tryhub, H., & Khnykina, O. (2022). ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), 66–71. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3490