КОРПУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОТОТИПНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ SUCCESS

Автор(и)

  • Viktoriia Honhalo

Ключові слова:

лексико-семантичне поле, концепт, лінгвокультурологія, структура концепту, концепт SUCCESS, корпусна лінгвістика, корпус американських актових промов, актова промова

Анотація

Дослідження присвячене актуальним питанням сучасних лінгвістичних студій, а саме питанням лексикології та лексико-семантичного поля. Розглядається проблема побудови, зіставлення та тотожності/нетотожності структур лексико-семантичного поля та концепту, як поняттєвою одиницею лінгвокультурології. У межах дослідження визначаємо концепт як складне культурно зумовлене різносубтратне ментальне утворення. Дослідження також дотичне до питання корпусної лінгвістики як лінгвістичного методу.
Одним із актуальних питань сьогодення є дослідження американської мовної картини світу, зокрема національних уявлень про успіх, досягнення поставлених цілей та реалізації мрій, вербалізованих у концепті SUCCESS. У дослідженні концепту на основі лексикографічних джерел можна реконструювати його понятійний субстрат, що є мінімумом смислового об’єму концепту. Структура концепту, побудована на основі цих даних, може бути хибною і не тотожною відносно структури американського концепту SUCCESS. Концепт є асоціативним феноменом і відображає специфіку етнокультурного осягнення окремого фрагменту світу. Лексеми фіксують у тлумачних словниках і перекладних словниках, тоді як їх асоціативні ряди – майже ніколи. Перцептивна складова є надбудовою у вигляді певного ореолу, який складно передати словами, але можна встановити за допомогою корпусного дослідження.
У рамках дослідження зіставляємо створену структуру лексико-семантичного поля SUCCESS зі змодельованою прототипною структурою американського концепту SUCCESS. Для порівняння кількісних та якісних показників обох структур користуємося методом корпусної лінгвістики. Для досягнення мети дослідження використовуємо спеціально створений корпус американських актових промов CACS (2000-2021), який містить 100 актових промов за період 2000-2021 рр. Для роботи із корпусом CACS було використано корпус-менеджер AntConc 3.5.9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

Honhalo, V. (2022). КОРПУСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОТОТИПНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ SUCCESS. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), 72–77. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3491