ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ-МАРКЕТОЛОГІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Svitlana Romanіuk
  • Liliia Denysiuk
  • Nataliia Danilova

Ключові слова:

англійська мова, комунікативна компетентність, методи викладання, організація навчального процесу, маркетинг, маркетолог

Анотація

В умовах прискорення інтеграційних та глобалізаційних процесів англійська мова є ключовою компетенцією сучасних фахівців. Розвиток міжнародних зв’язків, активне впровадження закордонного досвіду в різні сфери суспільного життя й інші глобалізаційні тенденції зумовлюють необхідність формування у здобувачів вищої освіти вмінь і навичок академічної та професійної іншомовної комунікації. Метою навчання англійської мови є не тільки оволодіння нею як засобом комунікації, а й набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання подальшої професійної діяльності. У статті висвітлено особливості формування англомовної комунікативної компетентності в підготовці здобувачів-маркетологів. Встановлено, що зростання потреби ринку у фахівцях маркетингового спрямування зумовило розширення пропозиції освітніх послуг у цій сфері. Мета статті – дослідити основні наукові підходи до формування комунікативної компетентності здобувачів-маркетологів у процесі вивчення англійської мови та визначити основні компоненти англомовної комунікативної компетентності, методи її формування. Комунікативна компетентність розглядається як сукупність знань, умінь і навичок, а також здатність їх застосовування для ефективного спілкування в певних комунікативних ситуаціях. Однією з найважливіших комунікативних компетентностей сучасного здобувача вищої освіти – майбутнього маркетолога, є володіння іноземною мовою: вміння читати професійну літературу, спілкуватись із діловими партнерами, писати та навчатися іноземною мовою. Визначено, що базовими науковими підходами щодо формування комунікативної компетентності у здобувачів маркетологів є компетентнісний, культурологічний та системний. Обґрунтовано, що сучасний викладач англійської мови має володіти широким спектром методик і технологій навчання, що дозволить полегшити задоволення навчальних потреб здобувачів вищої освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

Romanіuk S., Denysiuk, L., & Danilova, N. (2022). ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ-МАРКЕТОЛОГІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), 104–107. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3497