УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ КОМІКСІВ

Автор(и)

  • Olena Semenova

Ключові слова:

комікс, дидактичний матеріал, мовленнєва компетентність, мотивація, творчі здібності

Анотація

Креолізовані або семіотично ускладнені тексти – невід’ємна частина нашого сучасного життя, які можна зустріти всюди – суспільні місця, домівка, офіс, транспорт, тому їх призначення неможливо недооцінювати. Комікс вважається ефективним засобом навчання іншомовній лінгвістичній компетентності, основою для удосконалення навичок усного мовлення. Оскільки ми живемо в епоху медійного простору інформації, ми її переважно сприймаємо комплексно. Візуалізована інформація виявляється цікавою та ефективною для засвоєння. Комікс є багатофункціональним дидактичним матеріалом, який сприяє вирішенню цілої низки методичних завдань – автоматизація граматичної/лексичної компетентності, удосконалення мовленнєвої/лінгвокраїнознавчої компетентності, підвищення якості знань/мотивації, розвиток пізнавальної активності, урізноманітнення форм роботи, інтерактивність освітнього процесу, розвиток творчих здібностей. Лінгводидактичний потенціал французького коміксу визначається навичками читання (розуміння автентичного тексту, пошук необхідної інформації, виокремлення значущої/запрошуваної інформації сюжетної лінії тексту), монологічне/діалогічне мовлення (коротка/детальна доповідь на основі прочитаного, ведення дискусії, уточнення інформації, висловлювання власної точки зору, наведення аргументів), письмо (ведення нотаток основних подій/героїв прочитаного коміксу, відтворення історії від першої особи, створення вербальної компоненти коміксу, написання критичного повідомлення, висловлювання власного судження, думок, виконання писемних творчих проектів). Паралельно з мовленнєвою компетентністю розвивається й соціокультурна, а саме: виділення/інтерпретація лінгвокраїнознавчих маркованих одиниць, які містяться в автентичних французьких коміксах, порівняльний аналіз різних аспектів культурного життя українського/французького етносу. Використання коміксів на практичних заняттях підвищує мотивацію студентів до вивчення іноземних мов, удосконалення навичок основних видів мовленнєвої діяльності в контексті навчання соціальній взаємодії, вмінь вести діалог культур й толерантності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

Semenova, O. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ КОМІКСІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), 108–111. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3498