МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ТАНДЕМ-МЕТОДУ

Автор(и)

  • Iryna Zabiiaka

Ключові слова:

іншомовна міжкультурна комунікація; міжкультурна компетенція; компоненти міжкультурної компетенції; тандем-метод; інноваційні методи навчання; педагогічна модель; ІКТ в навчальному процесі

Анотація

У статті розкривається сучасна мета навчання іноземної мови в умовах полікультурного соціуму, що глобалізується. Нею стає не просто оволодіння комунікативними вміннями мовної діяльності іноземною мовою, а розвиток готовності та здатності особистості студента взаємодіяти з представниками міжнародного співтовариства, використовуючи як засіб комунікації іноземну мову.
У науковому доробку обґрунтовується необхідність внесення коректив до організації процесу вивчення іноземної мови у вищій технічній школі та розробки нових ефективних освітніх технологій, враховуючи весь комплекс факторів сучасної соціокультурної та освітньої ситуації та ґрунтуються на синергії мовної особистості, мови та середовища.
Основна частина статті присвячена опису тандем-методу та його дидактичного потенціалу під час навчання іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації. З’ясовано, що тандем-метод у навчанні іноземних мов і культур – це метод навчання, в основі якого лежить самостійне (автономне) оволодіння іноземною мовою і культурою двома партнерами з різними рідними мовами, які працюють у парі.
У статті доведено, що тандем-метод як допоміжний при вивченні іноземної мови в технічних закладах вищої освіти також ефективно впливає на процес навчання, оскільки сприяє ефективному формуванню іншомовної міжкультурної компетенції майбутніх фахівців технічного профілю.
Мета тандем-методу – оволодіння рідною мовою свого партнера в ситуації реального або віртуального спілкування, знайомство з його особистістю, культурою країни мови, що вивчається, а також отримання інформації в професійно значущих галузях знань.
У науковому дослідженні визначено характерні особливості тандем-методу у процесі його застосування під час вивчення іноземної мови, а саме: наявність соціально-індивідуального характеру, асиметрії у відносинах між партнерами, взаємозамінність ролей, активізація природного механізму мотивації, посилення внутрішньої мотивації учасників, яка має на меті формування міжкультурної компетенції майбутніх фахівців.
Доведено, що тандем-метод у формуванні міжкультурної компетенції студентів є інноваційним інструментом перетворювальної діяльності викладача, що сприяє створенню сприятливих організаційно-методичних умов, у яких студенти залучаються до активної когнітивно-дискурсивної діяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

Zabiiaka, I. (2022). МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ НА ОСНОВІ ТАНДЕМ-МЕТОДУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), 131–135. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3502

Номер

Розділ

ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ