віДБІР ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ УСПІШНОГО ОПАНУВАННЯ

Автор(и)

  • Svitlana Isaienko
  • Svitlana Hurinchuk
  • Oleh Nozhovnik

Ключові слова:

дидактичні умови, соціокультурна проблематика, міжкультурна комунікація, зміст навчальної дисципліни АМПС, практичне володіння іноземною мовою, здатність до міжкультурного спілкування

Анотація

У статті проаналізовано та узагальнено існуючі науково-теоретичні розробки щодо виділення та відбору змісту навчальної дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» у контексті міжкультурної комунікації. Зазначено, що наразі проблема організації навчального процесу в національній вищій школі вирішується таким чином, щоб іноземна мова вивчалася як явище національної культури народу, як бачення світу цими людьми та сприйняття ними гуманістичних цінностей. Автори переконливо доводять, що знання іноземної мови є впливовим чинником утворення духовності особистості студента, його свідомості, мислення, поглядів і переконань, а виховною цінністю іноземної мови є не лише засвоєння мовної системи чи використання іноземної мови як засобу отримання нової інформації. Аналіз та узагальнення наявної науково-теоретичної спадщини та досвіду дають підстави визнати наступні основні шляхи реалізації освітнього потенціалу іноземної мови в контексті підвищення якості професійної підготовки майбутнього інженера: принципи, на яких побудована інтенсивна методика навчання іноземних мов, із засадами свідомого оволодіння іноземною мовою та системного підходу до організації навчального процесу; органічне поєднання аудиторної та самостійної роботи студентів, забезпечення використання наявних мовних і мовленнєвих навичок, система ефективного контролю за процесом засвоєння студентами змісту іноземних навчальних дисциплін. Узагальнення власного практичного досвіду дає підстави авторам статті виділити дидактичні умови успішного засвоєння змісту навчальної дисципліни «АМПС», які є ефективними у розвитку здатності до повноцінного міжкультурного спілкування студентів вищих навчальних закладів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

Isaienko, S., Hurinchuk, S., & Nozhovnik, O. (2022). віДБІР ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ» ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ УСПІШНОГО ОПАНУВАННЯ . Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), 216–220. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3521

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ