АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ ЗМІСТОВНОГО ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ У НЕМОВНОМУ ВНЗ

Автор(и)

  • Nataliia Korotka
  • Oksana Ternova

Ключові слова:

читання, змістовне читання, фаховий текст, немовний ВНЗ

Анотація

Роботу присвячено дослідженню особливостей та актуальності формування навиків змістовного читання текстів за фахом у немовному ВНЗ. В рамках дослідження, розглянуто сутність процесу читання, лінгвістичні труднощі читання фахових текстів у немовному ВНЗ, наведено основні методи подолання лінгвістичних труднощів читання фахових текстів у немовному ВНЗ. Метою роботи є визначення шляхів та способів формування навиків змістовного читання текстів за фахом у немовному ВНЗ. Мета роботи обумовила наявність таких завдань, як: розглянути сутність процесу читання, лінгвістичні труднощі читання фахових текстів у немовному ВНЗ, навести основні методи подолання лінгвістичних труднощів читання фахових текстів у немовному ВНЗ. Встановлено, що читання – один з рецептивних видів мовленнєвої діяльності, спрямований на сприйняття і розуміння письмового тексту. В рамках дослідження, було виокремлено такі види читання: вивчаюче читання, ґрунтовне читання, ознайомлююче читання та домашнє читання.
Аналіз дозволив виокремити три основні групи труднощів, які виникають в студентів під час читання:
1. Графічні труднощі. 2. Орфографічні труднощі, такі як: труднощі читання голосних; труднощі читання поєднань голосних; труднощі читання голосних після деяких приголосних; труднощі читання деяких голосних перед приголосними або поєднаннями приголосних; труднощі читання поєднань голосних перед поєднаннями приголосних; труднощі читання деяких приголосних, читання яких визначається положенням серед інших букв; труднощі читання поєднань приголосних, які входять до складу різних буквосполучень і в залежності від цього по-різному читаються; труднощі читання слів з «німими» поєднаннями приголосних, труднощі читання слів, які пишуться по-різному, а читаються однаково; труднощі читання букв qq і rr; труднощі читання слів, які є винятками з правил. 3. Лексичні труднощі – труднощі сприйняття технічної термінології фахових текстів.

Завантаження

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Як цитувати

АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ ЗМІСТОВНОГО ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ У НЕМОВНОМУ ВНЗ. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 13(81), 221-223. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3522