ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Nadia Kuprata
  • Natalia Kovalska

Ключові слова:

синонімія, синоніми, термінні синоніми, мова спеціальності, професійна лексика, термінологія

Анотація

Головним аспектом формування комунікативної мовленнєвої компетенції іноземних студентів, які опановують економічні спеціальності, є розширення здобувачами вищої освіти свого словникового запасу необхідною термінологічною лексикою, чітке розуміння ними стилістичних і семантичних відтінків лексики, практичне її засвоєння з урахуванням сфери застосування. У поданій статті зосереджено увагу на важливості розгляду явища синонімії під час навчання мові спеціальності та необхідності розширення словникового запасу, опанування іноземними студентами синонімічних рядів української економічної термінології, формування навичок розрізнення контекстуальних відтінків значень синонімів для вживання у професійній комунікації. Формування в іноземних студентів навичок й вмінь добирати відповідно до контексту й комунікативної мети правильні слова, терміни, словосполучення, фразеологізми збільшують рівень мовної, мовленнєвої, комунікативної і, відповідно, професійної компетентності. У дослідженні визначено ключові методи опанування явища синонімії, як от: опис предметів, явищ, властивостей та ознак, а також переклад фразеологізмів, робота з термінологічними словниками тощо. Показано вибір оптимальних шляхів розвитку мовних умінь та навичок використання синонімів в українській мові. Розглянуто синонімічні явища в українській мові та мові спеціальності, зокрема, лексичну синонімію, термінну синонімію, займенникову синонімію, фразеологічну синонімію. Визначено важливість розробки системи відповідних завдань і вправ, що сприятиме збільшенню ефективності організації роботи з українською лексикою і фаховою термінологією. Авторами статті наведено ряд практичних завдань із різними синонімічними явищами, які доцільно пропонувати іноземним студентам у рамках вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна».

Завантаження

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Як цитувати

ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 13(81), 224-228. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3523