МОТИВАЦІЯ ЯК СТРИЖНЕВА СКЛАДОВА У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Автор(и)

  • Maya Smyrnova
  • Larysa Afanasieva
  • Iryna Miroshnychenko

Ключові слова:

володіння іноземною мовою, проблема мотивації, мотив і мотивація, різновиди мотивації, підвищення результативності навчання

Анотація

У статті розкрито зростаючу роль іноземних мов у сучасному суспільстві, потлумачено актуальну проблему мотивації у вивченні іноземних мов на прикладі німецької мови в технічному університеті, про шляхи її підвищення. Описано різні підходи до дослідження проблеми мотивації науковцями різних країн. Проаналізовано основні чинники, що сприяють формуванню мотивації до вивчення іноземної мови (німецької). Автори статті розглядають мотивацію як внутрішню рушійну силу, яка змушує студента витрачати час і сили на опанування іноземної мови. Знання іноземних мов стають одним із головних чинників як соціально-економічного, так і загальнокультурного прогресу суспільства. За високого ступеня індивідуалізації процесу навчання у вивченні іноземної мови провідну роль відіграє велика кількість внутрішніх і зовнішніх змінних, які входять у взаємодію один з одним. Значущим чинником у цьому контексті є мотивація студента, яка є не тільки стимулом до вивчення мови, але й важелем, який просуває навчання. Детально описано види мотивації, відмінність між поняттями «мотивація» і «мотив». Мотив показаний як суб’єктивна психологічна реальність. З одного боку, це внутрішня мотивація, тобто сукупність внутрішніх психологічних чинників, які зумовлюють і спрямовують поведінку індивіда. З іншого боку, мотивація може залежати від взаємин між людьми, тобто бути зовнішньою. Автори статті доводять, що мотивація є основним компонентом навчальної діяльності. До найкращих результатів у навчанні веде саме внутрішня мотивація, однак необхідно розвивати обидва типи мотивації у студентів. У дослідженні обґрунтовано висновок про те, що мотивацію студентів до вивчення іноземної мови (німецької) доцільно формувати й плекати протягом усього процесу навчання. Стаття буде корисною викладачам іноземних мов, лінгвістам.

Завантаження

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Як цитувати

МОТИВАЦІЯ ЯК СТРИЖНЕВА СКЛАДОВА У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ). (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 13(81), 234-239. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3526