ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ШЛЯХОМ ЗАПОЗИЧЕННЯ

Автор(и)

  • Larysa Rys
  • Lyudmyla Pasyk
  • Olena Bondarchuk

Ключові слова:

неологізм, запозичення, неологічна лексема, неологічне значення, калька, напівкалька, запозичене значення, neologism; loanword; new lexical unit; new meaning; linguistic calque; linguistic half-calque; semantic calque

Анотація

Стаття присвячена вивченню лексичних змін у словниковому складі сучасної німецької мови, спричинених процесами запозичення. Матеріалом дослідження слугували неологізми-запозичення 2010-2020 рр., відібрані з онлайн-словника неологізмів на Інтернет-порталі IDS OWID та класифіковані відповідно до типу утворення та їхніх морфологічних характеристик. За формою неологічні запозичення поділено на неологічні лексичні запозичення, неологізми-кальки, нові значення (семантичні запозичення) та іншомовні словотвірні конструкції (словотвірні запозичення). Більшість розглянутих неологізмів запозичено з англійської мови або відтворено на основі повного чи часткового поморфемного перекладу англійської лексеми (калькування та напівкалькування) чи утворено в німецькій мові за допомогою запозичених англійських морфем. Проаналізовано вплив іншомовної лексики на систему німецького словотворення.

Завантаження

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Як цитувати

ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ШЛЯХОМ ЗАПОЗИЧЕННЯ. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 13(81), 252-258. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3530