АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ВІДФРАЗЕМНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

Автор(и)

  • Nataliia Gavryliuk

Ключові слова:

авторський лексичний новотвір, інновація, авторська відфразема, відфраземна деривація, спосіб творення, семантика, сема

Анотація

Вивчення інноваційних процесів і явищ у мові є завжди актуальним. Своєрідну групу інновацій становлять авторські лексичні новотвори відфраземного походження, які демонструють тісні взаємозвʼязки між лексичним і фразеологічним рівнями мови. У пропонованій статті проаналізовано шляхи появи, способи творення, семантичні особливості авторських лексичних новотворів відфраземного походження, з’ясовано особливості їхнього вживання і функціювання в поетичному тексті. Як синонімічні вживаються терміни “авторський лексичний новотвір відфраземного походження”, “авторська відфразема”.
Описано основні способи творення авторських відфразем: префіксально-суфіксальний, основоскладання, юкстапозицію, зрощення. Виявлено, що в поетичному мовленні найчастіше вживаються відфраземні новотвори з такими семами: ‘риса характеру’, ‘розум’, ‘емоційний стан’, ‘простір’, ‘час’.
Спостережено, що більшість авторських відфразем творяться на основі фразеологізмів народнорозмовного походження. Виявлено також окремі авторські лексичні новотвори, які виникли внаслідок структурної видозміни усталених виразів зі Старого й Нового Завітів і з античних міфів.
Констатовано, що основними причинами виникнення відфраземних новотворів у художньому мовленні є прагнення вплинути на емоції читачів.

Завантаження

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ

Як цитувати

АВТОРСЬКІ ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ ВІДФРАЗЕМНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 13(81), 266-270. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3532