ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕПІТЕТНИХ КОНСТРУКЦІЙ НАДІЙКИ ГЕРБІШ

Автор(и)

  • Olena V. Dudenko

Ключові слова:

епітет, епітетні конструкції, твори Надійки Гербіш, лексико-граматичні моделі епітетів

Анотація

Творчість Надійки Гербіш, молодої української письменниці, уже здобула визнання, проте ще мало досліджена. У статті розкрито специфіку її епітетних конструкцій, зокрема їх лексико-граматичні моделі у художньому дискурсі новел збірки «Теплі історії до кави». За основу взято широкий погляд на епітети – не лише як художні означення-прикметники, що слугують художньому опису обʼєктів (О. Веселовський, В. Жирмунський, В. Москвін та ін.), а й як обставини, які образно змальовують особу, предмет, дію чи явище або виражають емоційне ставлення до них (Л. Мацько, І. Арнольд, Л. Булаховський, О. Пономарів, О. Селіванова та ін.).
Зазначено, що в художньому дискурсі письменниці епітет-прикметник – не єдина модель вираження, оскільки у новелах збірки «Теплі історії до кави» широко представлені епітети, виражені прислівниками, іменниками, іменниково-прийменниковими конструкціями, прикметниковими та дієприкметниковими зворотами. Особливо заслуговують на увагу епітети субстантивної природи – оказіональні, що виконують функцію прикладки, а також конструкції, виражені іменниками, що мають форму родового чи орудного відмінка і виконують роль неузгоджених означень.
Авторка часто послуговується наскрізними епітетами (що неодноразово повторюються в одному контексті), ланцюжками епітетних конструкцій (коли один обʼєкт позначено двома, трьома і більше епітетами, які підсилюють один одного). Вказано, що письменниця послуговується й загальномовними епітетами, й індивідуально-авторськими; як постійними, так і вільними. Кількісна і якісна характеристика епітетних конструкцій письменниці дозволяє стверджувати, що епітет – одна із домінант мовостилю Надійки Гербіш.

Завантаження

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ

Як цитувати

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕПІТЕТНИХ КОНСТРУКЦІЙ НАДІЙКИ ГЕРБІШ. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 13(81), 279-283. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3535