МОВНІ ГОРОЗОНТИ (ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКА) ІДІОСТИЛЮ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

Автор(и)

  • Mykola V. Mirchenko

Ключові слова:

мовна картина світу, поетична палітра, ідіостиль, енергія слова, теорія лінгвальної відносності, авторський новотвір, вживатися в матерію слова, щасливий дар химерної інтеграції, радість високої поетичної гри, linguistic picture of the world, poetic palette, idiostyle, energy of words, theory of linguistic relativity, author's innovation, live into the matter of words, a happy gift of bizarre integration, a joy of high poetic game

Анотація

Серед мовознавчих досліджень останніх десятиліть чільне місце займають синергетичні студії, у яких художній текст трактують як відкриту нелінійну динамічну систему. Варто зауважити, що лінгвосинергетика вивчає та аналізує мовно-мовленнєву систему та мовну особистість автора, як складну, відкриту, нелінійну систему, алгоритм роботи якої забезпечує взаємодії власних підсистем та зовнішніх чинників етносу, його культури, свідомості соціуму. 
Метою статті є проаналізувати образну мовну палітру ідіостилю Миколи Вінграновського, осмислюючи його з’єднання енергії пізнання у витворене ним слово.
Зосереджено увагу на лінгвосинергетиці, енергії слова через призму авторського новотвору, авторського афоризму, які передають неповторну семантику, впливають на емоції, естетичні смаки людини, що причащається поетичною мовою автора.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

Mirchenko, M. V. (2022). МОВНІ ГОРОЗОНТИ (ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКА) ІДІОСТИЛЮ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), 302–305. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3540

Номер

Розділ

ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ