ПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПОВТОРІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ

Автор(и)

  • Ganna Kozlovska

Ключові слова:

повтор, інформація, надмірність, газетне повідомлення про погоду

Анотація

Стаття продовжує низку публікацій, присвячених теорії тексту. Авторка розглядає прагматичні функції повторів в ­інформаційних газетних текстах, а саме – в англомовних повідомленнях про погоду газети “The Washington Times”. Досягненню ­зазначеної мети підпорядковано вирішення наступних конкретних завдань: охарактеризувати елементи надмірності в газетних синоптичних текстах та виявити особливості повтору в зазначених текстах. Крім того, аналізуються поняття інформації, надмірності та компресії. Інформаційні газетні тексти знаходяться у сфері особливої уваги лінгвістів завдяки посиленню та розширенню впливу ЗМІ та нових інформаційних технологій на сучасне суспільство. Актуальність роботи визначається зростанням інтересу до вивчення перешкодостійких факторів, призначених для забезпечення ефективності передачі та отримання інформації в процесі газетної комунікації. Теоретичною базою даного дослідження послужили фундаментальні розробки вітчизняної та зарубіжної лінгвістики в галузі теорії тексту, прагмалінгвістики, лінгвостилістики та кібернетики. Об’єктом дослідження даної статті є англомовні газетні повідомлення про погоду, предметом є елементи надмірності в аналізованих текстах. Надмірність, представлена в аналізованих текстах різнорівневим повтором, належить до прагматично відмічених властивостей повідомлення, оскільки адресат прагне не лише економно використовувати лінгвістичні засоби, але і гарантувати надійність передачі інформації. Повтор забезпечує зв’язність в газетних текстах, фокусує увагу на предметі повідомлення, сприяє запам’ятовуванню інформації і її збереженню в довготривалій пам’яті. Газетне інформаційне повідомлення про погоду розглядається як яскравий приклад комплексного використання графічних та лінгвістичних засобів. При цьому повтор у газетному повідомленні про погоду крім семантичної характеристики набуває ще й графічної.

Завантаження

Опубліковано

2022-12-16

Як цитувати

ПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПОВТОРІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 15(83), 44-46. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3625