№ 15(83) (2022): Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2022-12-16

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К