ЛАБІОДЕНТАЛЬНА ТА АЛЬВЕОЛЯРНА ДЗВІНКІ ЩІЛИННІ: ТЕНДЕНЦІЇ ВИМОВИ В НАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Tetiana Solska
  • Olena Borovska

Ключові слова:

дистинктивна ознака, модифікація, національний варіант німецької мови, щілинна фонема, опозиція за участю голосу

Анотація

У статті досліджено синхронну варіативність лабіодентальної та альвеолярної ненапружених щілинних фонем у національних варіантах німецької мови в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Дослідницьке завдання полягало в описі повного спектру модифікацій цих фонем у досліджуваних національних варіантах та визначенні двох чинників: 1) які модифікації зумовлені позиційно-комбінаторними умовами реалізації фонем; 2) які модифікації можна вважати специфічними для відповідних національних варіантів німецької мови.
Одержані дані базуються на акустичному аналізі репродуктивного мовлення (читання коротких оповідань Леонгарда Тома) 12 учителів німецької мови з північної Німеччини, з округу Відня та з кантонів Ааргау та Люцерн.
Отримані результати показали, що втрата дзвінкості ненапруженим лабіодентальним щілинним [v̥] здебільшого залежить від позиційно-комбінаторних умов його реалізації і може спостерігатися переважно в позиціях абсолютного початку фонетичного слова та після глухих шумних приголосних у всіх досліджуваних національних варіантах.
У реалізації ненапруженої альвеолярної щілинної /z/ у мовленні німців спостерігається аналогічна залежність від позиції та звукового оточення. Натомість у мовленні австрійців та німецькомовних швейцарців переважає глухий ненапружений алофон [z̥] незалежно від його позиції у фонетичному слові та звукового контексту. Тому появу цього алофона можна вважати типовою для мовлення носіїв відповідних національних варіантів німецької мови.

Завантаження

Опубліковано

2022-12-16

Номер

Розділ

ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Як цитувати

ЛАБІОДЕНТАЛЬНА ТА АЛЬВЕОЛЯРНА ДЗВІНКІ ЩІЛИННІ: ТЕНДЕНЦІЇ ВИМОВИ В НАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 15(83), 69-73. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3631