ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДОГОВОРІВ І КОНТРАКТІВ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Nataliia Gudkova

Ключові слова:

перекладацькі прийоми, лексико-граматичний аспект, ділова документація, англійська мова

Анотація

У статті проаналізовано особливості перекладу договорів і контрактів як зразків офіційно-ділової документації. З’ясовано, що характерні ознаки договору і контракту у перекладацькому аспекті спостерігаються здебільшого на лексичному та граматичному рівнях. На матеріалі оригіналів договорів купівлі-продажу, оренди нерухомості, найму житла і партнерських договорів встановлено співвідношення лексичних та граматичних особливостей текстів договірної документації та їхніх відповідників у перекладених текстах англійською мовою. Доведено, що для досягнення максимальної еквівалентності перекладу на лексичному рівні необхідно враховувати наявність у текстах договорів і контрактів термінів та професіоналізмів, неймінгів людей за ознакою, обумовлених певною діяльністю, запозичень з латинської та французької мов, типових скорочень та абревіатур, стандартних кліше щодо платежів, витрат, компенсацій, а також кліше для позначення часових рамок. Наголошено, що повнота, точність і правильність перекладу офіційно-ділової документації передбачає аналіз текстоутворюючої функції граматичних одиниць в оригінальних текстах та їх перекладених відповідниках. Серед граматичних особливостей досліджуваних текстів було виділено способи висловлювання повинності, умови, зокрема, негативної, наявність складних прислівників, простих речень, ускладнених ввідними словами та конструкціями, дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, однорідними членами речення, а також складних поширених речень. Відзначено, що при перекладі договірної документації слід дотримуватися правила паралелізму, що передбачає узгодженість граматичної форми перелічуваних членів речення, та вживання пасивного стану, як в оригінальних текстах, так і в їхніх перекладених версіях англійською мовою.

Завантаження

Опубліковано

2022-12-16

Як цитувати

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДОГОВОРІВ І КОНТРАКТІВ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ. (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 15(83), 74-78. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3632