КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З АНІМАЛІСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ)

Автор(и)

  • Галина Антонюк

Ключові слова:

фразеологія, фразеологізми з анімалістичним компонентом, національна специфіка, мовна свідомість, картина світу, компаративний аналіз

Анотація

У пропонованому дослідженні проаналізовано фразеологізми з анімалістичним компонентом (ФАК) на базі української та німецької мов. Встановлено, що зазначений мовний пласт є широко представленим в українській та німецькій мовах та репрезентує мовну картину світу цих народів. Роль анімалізмів (зоонімів) у формуванні мовної картини світу зумовлена природним середовищем, особливостями соціально-історичного розвитку та культури. На основі поведеного компаративного аналізу констатовано, що найбільш вживаними зоонімами в складі фразеологічних одиниць в українській та німецькій мовах є тварини, з яким людина найбільше контактувала у повсякденному житті – це домашні та свійські тварини, причому для обох культур ці тварини є майже ідентичними, що пояснюється подібними природними умовами (клімат, температурний режим і т. д.), спільними рисами ведення домашнього господарства. Проте, не всі тварини в складі ФАК у двох мовах є однаково наділеними позитивними та негативними рисами, що пояснюємо різними рівнями соціально-економічного розвитку та способом сприйняття оточуючого світу у слов’янській та давньогерманcькій картині світу. Практичне значення дослідження вбачаємо у використанні даних у процесі практичного викладання німецької мови як іноземної, а також при перекладі з однієї мови на іншу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Як цитувати

Антонюк, Г. (2023). КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З АНІМАЛІСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ (ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (16(84), 11–14. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3751