ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ REMARK В ПРОМОВАХ КОРОЛЕВИ ЄЛИЗАВЕТИ ІІ

Автор(и)

  • Юлія Дем’янчук
  • Юлія Онофрійчук

Ключові слова:

концепт, квантативний аналіз, вербалізатори, вибірка, лінгвокультурні патерни, політичний дискурс, ­промови

Анотація

У статті досліджено відображення концепту REMARK в англійській лінгвокультурі. Архетипні образи мовного іміджу К­оролеви Єлизавети ІІ домінують у суспільній свідомості реципієнтів й становлять основу уніфікованої промови політичного діяча. Природі концепту REMARK в промовах Королеви Єлизавети ІІ притаманна функціональна амбівалентіність: з одного боку, вона дозволяє привертати та тримати увагу реципієнтів, з іншого, полегшити сприйняття почутого й спонукати до необхідних дій.
У дослідженні застосовано метод квантативного аналізу, який засвідчив частиномовну авторську інтенцію 170 вербалізаторів, їхню відносну та абсолютну частоти, а також з’ясування будови всього об’єкта на основі розробленої системи індикаторів. Лінгвістичне спостереження полягало у виявленні мінімальних та максимальних змін у мовній репрезентації концепту REMARK, що відбувалися від 1952-го по 2022 року. Спостереження над мовою Королеви Єлизавети II дозволило з’ясувати динаміку мовних змін загалом, у загальномовному масштабі. Упродовж цього процесу сформовано вибірку, згідко якої відбувається мовне оформлення і вираження думок Королеви Єлизавети II.
Доведено важливу роль вибірки вербалізаторів, які дають можливість слідкувати за трансформацією мовної норми, яка спочатку зародилася в мовленні Королеви Єлизавети II, опісля засвідчила широку маніфестацію аналізованого поняття в різних функціональних промовах, заявах та зверненнях.
В результаті здійсненого аналізу підтверджено вихідне припущення, що квантативний прийом передбачає механізм селекції одиниць дослідження в динаміці кількісних змін.

Завантаження

Опубліковано

2023-05-17

Як цитувати

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ REMARK В ПРОМОВАХ КОРОЛЕВИ ЄЛИЗАВЕТИ ІІ. (2023). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 16(84), 23-27. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3754