ВЕРСАТИЛЬНІСТЬ ТВОРЧОСТІ ДЖ. ВІНДЕМА

Автор(и)

  • Марія Кулешір

Ключові слова:

англійська література, апокаліпсис, катастрофа, дистопія, версатильність, мультимодальність, макабричність, іронія

Анотація

У статті йдеться про полівекторність художнього наративу відомого англійського письменника-фантаста Джона Віндема. Дана розвідка переслідує мету надати системно-аналітичний огляд творчого спадку даного автора, що передбачає акцент на періодизації його письменницької активності. Останні десятиліття ознаменовані поодинокими, проте вагомими науковими та науково-популярними працями, які написані як співвітчизниками письменника, так і зарубіжними дослідниками і висвітлюють різні літературознавчі аспекти літературної діяльності Віндема. Разом з тим в сучасній українській англістиці аналіз творчості Віндема практично не реалізований. Більше того, один з головних романів митця з'явився в українському перекладі лише кілька років тому, причому як без переднього слова, так і без післямови.
В даній студії здійснено спробу створити цілісне уявлення про еволюцію творчості Віндема, яка досягнула піку в 50-ті роки ХХ ст. – період, який можна назвати "золотим" у зв'язку з надзвичайною продуктивністю та, що не так часто трапляється, синхронною популярністю послідовника Веллса.
Романи Дж. Віндема продовжують привертати увагу як читачів, так і критиків, як кіномитців, так і глядачів, як артистів озвучування, так і слухачів аудіокниг, як перекладачів, так і видавців.
Такий тривалий інтерес пояснюється мультимодальністю наративу, оригінальністю сюжету, версатильністю тематичних комплексів, а також емпатією письменника до людей та буття, обтяжених перманетною динамікою трансформаційних ­суспільних процесів.
Проблемно-тематичні кластери репрезентовані у творчості Віндема суголосні з сучасною добою, яка наповнена контроверсійними феноменами, тенденціями та тривожними есхатологічними прогнозами. Апокаліптичний дух актуальний для сучасного світу подібно як для інших епох, позірна інтегрованість яких страждає від загрози дестабілізації. Апокаліптично-дистопійний дискурс Віндема попри свою іманентну макабричність пронизаний вірою, надією і любов'ю – вічними цінностями, які наповнюють буття смислом та надихають на досягнення.

Завантаження

Опубліковано

2023-05-17

Як цитувати

ВЕРСАТИЛЬНІСТЬ ТВОРЧОСТІ ДЖ. ВІНДЕМА. (2023). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 16(84), 70-75. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3764