РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МЕТОДАМИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Наталія Гагіна
  • Олена Лось

Ключові слова:

іншомовна комунікативна компетентність, активні методи, підготовка філологів, драматизація

Анотація

У статті досліджуються методи активного навчання в підготовці майбутніх філологів для розвитку іншомовної комунікативної компетентності. Автори уточнюють поняття іншомовної комунікативної компетентності, яка вважається базовою складовою фахової компетентності майбутніх філологів. Вона визначається як здатність, що ґрунтується на системі набутих знань, навичок і вмінь, а також індивідуальних та особистісних характеристик, якостей, цінностей, забезпечує організацію та реалізацію міжособистісної та міжкультурної комунікації різними мовами в усній і письмовій формі, дозволяє майбутнім філологам розв’язувати складні завдання та практичні проблеми з фаху. Драматизація та інсценізація оригінальних творів художньої літератури, фільмів розглядаються як ефективні методи, що сприяють розвитку комунікативної компетентності, розумових здібностей, емоційної сфери особистості студентів. Застосування цих методів у іншомовній підготовці фахівців філологічного профілю шляхом інтерпретації літературних зразків іноземною мовою дозволяє долучитися до соціокультурного контексту, лінгвістичних маркерів соціальних стосунків, виразів народної мудрості, розмаїття діалектів та акцентів, та набути оригінального позитивного лінгвістичного досвіду. Драматизація та інсценізація підвищують навчальну мотивацію студентів, усувають психологічні бар’єри комунікації іноземною мовою, допомагають швидко опановувати та обирати релевантні зразки мовлення задля кращої асиміляції лексичних і граматичних структур, моделі мовної поведінки, відточувати вимову, інтонацію. Ці методи активного навчання дозволяють студентам інтегрувати навички і вміння в процесі створення творчого продукту, одночасно застосовувати мовленнєві вміння у значущому для студента контексті та спільній й емоційно насиченій навчальній взаємодії.

Завантаження

Опубліковано

2023-05-17

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К

Як цитувати

РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ МЕТОДАМИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ. (2023). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 16(84), 94-98. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3769