ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВУЗІ

Автор(и)

  • Наталія Коротка
  • Людмила Підколесна

Ключові слова:

критичне мислення, критичність, технологія формування критичного мислення, стадія технології формування критичного мислення, виклик, осмислення, рефлексія, освітній результат, прийом навчання, наукова дискусія, ефективність навчання

Анотація

У статті проаналізовано необхідність формування технологій критичного мислення у студентів немовних вузів під час ­вивчення англійської мови. Встановлено, що формування критичного мислення студентів є необхідністю, продиктованою сучасністю та стрімким розвитком новітніх технологій. У статті розглянуто поняття «критичне мислення» та «критичність». Описано основні три стадії технології формування критичного мислення: виклик, осмислення, рефлексія. З’ясовано, що стадія виклику спрямована на актуалізацію раніше отриманих знань. Стадія осмислення полягає на здобуванні нових знань з тієї чи іншої наукової проблеми, а стадія рефлексії покликана узагальнювати отримані знання, а також формувати власну точку зору студента, спонукати до безперервного пошуку нових джерел інформації та до їхнього аналізу. Доведено, що методика та технологія викладання англійської мови у мовному та немовному вузі, хоч і має багато спільних рис, але має суттєві відмінності. У статті проаналізовано проблеми, з якими може зіштовхнутися викладач англійської мови у немовному вузі, а саме: низький рівень володіння іноземною мовою студентами, низький рівень мотивації для вивчення англійської мови, пасивність студентів на заняттях, а також зосередженість тільки на профільних предметах. Запропоновано кілька технологій формування критичного мислення на заняттях англійської мови у немовних вузах: таблиці «K-W-L», інтерактивні системи запису під час читання тексту. На етапі рефлексії запропоновано такі види робіт: написання різного роду аргументованих есе з вивченої теми, створення концептуальних таблиць, в яких студенти можуть порівнювати три чи більше аспекти тієї чи іншої вивченої наукової проблеми; дискусії та ­обговорення, висловлення своєї точки зору.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Як цитувати

Коротка, Н., & Підколесна, Л. (2023). ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВУЗІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (16(84), 99–102. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3770

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К