ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Автор(и)

  • Світлана Мудра

Ключові слова:

якість, якість освіти, компетентність, мовленнєва компетентність, особистість, соціум, вищий навчальний заклад, конкурентоздатний фахівець

Анотація

Майбутня професійна діяльність конкурентоздатних фахівців випускників ЗВО України вимагає від них не тільки професійної майстерності, а й широкої загальної освіти, оскільки вона пов`язана з інтенсивним усним і писемним спілкуванням, передбачає широку мовленнєву практику, потребує точного вираження понять і категорій у різних сферах професійної діяльності. Під час виконання своїх професійних та службових обов`язків фахівець виступає в різних комунікативних ролях: веде ділове листування, складає законопроекти, проекти постанов, договори й угоди, спілкується з іншими фахівцями та громадянами різного рівня культури. Недотримання та порушення мовних норм може стати причиною непорозуміння, викликати заперечну реакцію. Cаме тому формування мовленнєвої компетентності сьогодні – це формування здатності поєднувати мислення і мови, навчання точності вираження думок, почуттів, чіткість та зрозумілість смислових зв’язків і міння нюансів значеннєвого спектра слів, і розрізнення мовних засобів за їх стилістичним забарвленням, і досконале володіння способами побудови різноструктурних речень та текстів засобами цієї мови, і знання на-ціональних особливостей мовленнєвого етикету крaїни,мовою якої ми говоримо, а також уміння навідношень одиниць мови в мовленні зв’язкам і відношенням предметів і явищ у реальній дійсності. Культурі мовлення, як і культурі спілкування, потрібно вчити на всіх етапах підготовки, перепідготовки конкурентоздатних фахівців. Bолодіння ­мовою ­виступає багатокомпонентним, складним, комплексним поняттям, яке передбачає й індивідуальне багатство словникового запасу особистості, і чистоту, ясність, точність,виразність, нормативність її мовлення, і розудати фонетико-інтонаційної виразностісвоєму усному мовленню. Мовна та мовленнєва компетентністі стають потужними фактороми у професійній підготовці високваліфікованих фахівців.

Завантаження

Опубліковано

2023-05-17

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К

Як цитувати

ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ. (2023). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 16(84), 103-105. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3771