АЛГОРИТМ РЕФЕРУВАННЯ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ

Автор(и)

  • Олена Галицька

Ключові слова:

реферування, публіцистичний текст, ексцерпт, алгоритм

Анотація

Запропоноване лінгводидактичне дослідження присвячено проблемі формування у бакалаврів-філологів навичок та вмінь аналітико-синтетичної переробки публіцистичного україномовного тексту та створення власного німецькомовного ексцерпту. У статті наведено методичні рекомендації щодо навчання білінгвального реферування україномовного публіцистичного тексту німецькою мовою для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія, за освітньо-професійною програмою «Мова і література (німецька /англійська). Переклад». Запропоновано апробований протягом чотирьох років алгоритм до білінгвального реферування журнальної або газетної статті, який практично допомагає студентам факультету іноземної філології опанувати технологією роботи з сучасним публіцистичним текстом на просунутому етапі, тобто рівні В2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти. Коректне автоматизоване дотримання усіх кроків алгоритму (ознайомлення з публіцистичним текстом, уважне прочитання статті, перекладацьке перекодування ексцерпту, оформлення письмового ексцерпту, самоконтроль написаного ексцерпту, редагування тексту ексцерпту) сприяє правильному смисловому згортанню й адекватній мовній компресії тексту-джерела, що сприяє оптимізації освітнього процесу під час вивчення німецької мови як основної та другої іноземної мови. Наведено особливості структури ексцерпту як специфічного вторинного документу: екзордіум (бібліографічний опис первинного документа), власне реферативна частина (основа ексцерпту, тобто інформація, яку отримано шляхом аналітико-синтетичної переробки змісту первинного тексту) та конклюзіо (доповнення). Створення ексцерпту згідно запропонованого дієвого алгоритму суттєво заощаджує час та зусилля здобувачів вищої освіти та, відповідно, підвищує їх мотивацію до навчання. Проаналізовано типові помилки здобувачів вищої освіти під час укладання ексцерпту публіцистичного тексту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Як цитувати

Галицька, О. (2023). АЛГОРИТМ РЕФЕРУВАННЯ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (16(84), 120–123. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3775

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ