АВТЕНТИЧНИЙ ПОЕТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРИ ТА ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Автор(и)

  • Михайло Янісів
  • Мирослава Іщук

Ключові слова:

лінгводидактика, компетенція, автентичний, культура, функції іншомовного поетичного тексту

Анотація

У статті досліджено автентичний поетичний текст як об’єкт культури та іншомовної лінгводидактики. Відзначено, що змістом формування лінгвосоціокультурної компетенції як складової іншомовної комунікативної компетенції філолога повинно стати не лише ознайомлення з визначними фактами культури та мистецтва у рамках країнознавства, але й вивчення найвидатніших текстів культури, якими постають шедеври літератури і поезії. Акцентовано увагу на тому, що ‘’інформативна конденсованість” та “гіперсемантичність’’, а також концептуальність, емоційність, образність, ритмічність, мелодійність та милозвучність зумовлюють невичерпні естетичні, пізнавальні, комунікативні, особистісно-ціннісні, мнемонічні, виховні та навчальні можливості автентичного поетичного тексту. Виділено головний предмет поезії – це зображення людини; її внутрішнього світу, її думок про навколишній світ і життя в ньому, її ставлення до людей, природи і суспільства, емоцій, почуттів і переживань людської душі. Описуючи події та явища повсякденного життя людини, порушуючи його психологічні, етичні, естетичні, ідеологічні, філософські, духовні та інші проблеми, виражаючи ставлення до них поета як мислителя і гуманіста, поезія, у такий спосіб, по- перше, демонструє їх вирішення, і, по- друге, виконує свою пізнавально-інформаційну функцію. Це служить збагаченню соціокультурологічного досвіду людини; її духовному, моральному та інтелектуальному вдосконаленню. характеризовано комунікативні, аксіологічні, когнітивні, інформаційні, культуроносні, смислотворні функції поетичного тексту. Доведено ефективність використання шедеврів іншомовної художньої літератури і поезії під час формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів-філологів на старшому ступені навчання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-24

Як цитувати

Янісів, М., & Іщук, М. (2023). АВТЕНТИЧНИЙ ПОЕТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ КУЛЬТУРИ ТА ІНШОМОВНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (17(85), 19–23. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3793