№ 17(85) (2023): Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-07-24

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

СТИЛІСТИКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К

ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ