КРИТЕРІЇ НАПИСАННЯ ТА АНАЛІЗ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ CONFERENCE ABSTRACTS У РОЗВИТКУ НАВИЧОК АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДЛЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ)

Автор(и)

  • Оксана Чепіль

Ключові слова:

англомовні тези доповіді, лінгвістичні особливості, жанр, аналіз, академічне письмо

Анотація

У статті розглядається питання визначення критеріїв успішного написання, а також вміння здійснювати лінгвістичний аналіз англомовних тез для доповіді на науковій конференції, що сприяє розвитку навичок англомовного академічного письма. Окреслено значення ключових понять, abstracts та conference abstracts, як вторинного жанру наукового дискурсу. Розкрито ­текстові характеристики та риторичні стратегії написання тез для доповіді на науковій конференції (надалі conference abstracts). Здійснено контент аналіз, систематизація та встановлення лінгвістичних особливостей, проаналізованих матеріалів conference abstracts. Наголошено про те, що не лише студенти ІІ вищого ступеня навчання, а також багато молодих науковців, аспірантів, стикаються на практиці із проблемою ефективного викладу тез для участі в англомовних наукових заходах, в кінцевому результаті отримують відмову від організаторів запланованого наукового заходу. Серед найпоширеніших зауважень, на думку рецензентів/експертів, це стосується насамперед тих, для кого англійська мова є EFL, тобто як іноземна, є недостатнє володіння навичками англомовного академічного письма, неврахування лексико-стилістичних особливостей, використання кальки з оригінального тексту. З’ясовано, що розвиток навичок академічного письма є найбільш ефективним не лише з позиції ознайомлення студентів із новітніми теоретичними надбаннями науки, а шляхом виконання та контент-аналізу завдань сучасних автентичних наукових текстів. Встановлено, що вміння стисло та аргументовано презентувати власні наукові доробки у формі анотації/тез для доповіді на науково-практичній конференції, є послідовним та багатоаспектним завданням. Зроблено висновок про важливість дотримання усталеного формату написання conference abstracts, важливість використання конкретних риторичних стратегій з метою розвитку навичок англомовного академічного письма. Серед проаналізованих матеріалів англомовних conference abstracts, були встановлені найбільш типові лінгвістичні характеристики цього виду жанру академічного письма: використання конструкцій активного стану, переважно дієслів теперішнього неозначеного часу, безособових конструкцій, особових, присвійних та вказівних займенників у множині, які виступають у ролі підмета, майже не використовуються заперечні речення, переважно відсутні скорочення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-24

Як цитувати

Чепіль, О. (2023). КРИТЕРІЇ НАПИСАННЯ ТА АНАЛІЗ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ CONFERENCE ABSTRACTS У РОЗВИТКУ НАВИЧОК АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ДЛЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (17(85), 102–106. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3809