ЛЕКСИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Мар’яна Штогрин
  • Мирослава Мучка

Ключові слова:

терміни, терміни у сфері енергоефективності, науково-технічний, способи перекладу, компресія, декомпресія, пермутація, транспозиція, калькування, однокомпонентний, багатокомпонентний

Анотація

У статті досліджено основні способи перекладу англійських лексичних одиниць у сфері енергоефективності засобами української мови. Обґрунтовано актуальність пропонованого дослідження з огляду на потреби соціуму та науки.
На основі результатів сучасних наукових розвідок уточнено суть поняття “термін”. Проаналізовано наукові праці авторів, які присвятили їх вивченню різних аспектів термінів, і виокремлено вимоги до цього пласту лексичного складу мови. Наголошено на тому, що термінів, які б повністю відповідали усім вимогам, не існує і це створює певні труднощі у процесі перекладу. З’ясовано, що існує ще низка проблем, з якими доводиться стикатися перекладачеві, який працює з фаховою лексикою. Серед них – необхідність поглиблення знань у певній галузі, консультування з експертами, відсутність оновлених словників термінів тощо. Саме формулювання лексичних проблем перекладу робить досить зрозумілими шляхи їх подолання, серед яких, зокрема застосування лексичних трансформацій.
У результаті аналізу отриманих даних встановлено, що більшість багатокомпонентних термінів у сфері енергетики перекладається калькуванням. Результати нашого дослідження також свідчать про переважання багатокомпонентної терміносистеми енергетичної спрямованості словосполучень. Однак більшість цих термінів перекладається дослівно (калькування), тобто вони мають конкретний аналог у цільових мовах. Багатокомпонентність у цьому випадку визначається складністю описуваних фізичних понять і явищ і свідчить про слабко розроблену терміносистему. Описовий переклад практично відсутній, що свідчить про універсальність використовуваних термінів та їх широке поширення в різних мовах.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-24

Як цитувати

Штогрин, М., & Мучка, М. (2023). ЛЕКСИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (17(85), 151–154. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3820