РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ – ОСНОВА ЯКІСНОГО ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Ярослав Думашівський

Ключові слова:

розвивальне навчання, іншомовна лексика, навчальний матеріал, ефективність викладання, комунікативна компетенція, творча особистість

Анотація

В статті проаналізовано й з’ясовано необхідність певної зміни вектору викладання іноземних мов у закладах української ­вищої освіти та розглянуто вплив інноваційних технологій на розвиток внутрішнього потенціалу студентів українських закладів вищої освіти для набуття ними іншомовних компетенцій. Дослідження, зокрема, показало, що використання елементів розвивального навчання в процесі викладання іноземних мов пришвидшує процес засвоєння іншомовної лексики, що створює основу для творчо зорієнтованого заняття, яке само собою стимулює студентів саморозвиватися, самовдосконалюватися та сприяє появі нової творчої особистости як такої, що в своєму професійному майбутньому матиме значні досягнення, успіх і навіть тріумф. Виділено актуальні прийоми розвивального навчання. Увагу в статті закцентовано також на особливому значенні і ролі розвивального навчання, яке передбачає неперервний розвиток особистісних здібностей студента. Водночас встановлено залежність між наявністю в студента задатків до вивчення іноземної мови і результатом оволодіння нею. В статті обгрунтовано ефективність і правильність використання сучасних мультимедійних технологій для підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами українських вишів. Довено необхідність зміни підходу до застосування нових форм викладання предмета, які зумовлені потребою майбутніх фахівців володіти на високому рівні іншомовною лексикою, а також мати навички вільного володіння іноземною мовою, в цілому, в межах своєї професійної діяльности. В дослідженні запропоновано використовувати такі активні методи навчання (інтерактивні методи), які сприяли б перетворенню навчання на успішний творчий процес, а студента – на яскраву особистість, на класного в майбутньому фахівця.

Завантаження

Опубліковано

2023-07-24

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К

Як цитувати

РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ – ОСНОВА ЯКІСНОГО ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. (2023). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 17(85), 184-187. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3838