ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ОСВІТИ УПРОДОВЖ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Світлана Ісаєнко
  • Світлана Гурінчук
  • Олег Ножовнік

Ключові слова:

компетентнісний підхід; професійна підготовка випускника закладу вищої освіти; компетенції освіти упродовж життя; структура компетенцій; модель формування компетенцій; активні методи навчання; новітні інформаційно-комп’ютерні технології; зв’язок між працедавцями та закладами вищої освіти

Анотація

Метою даного дослідження було спроектувати та експериментально перевірити результативність моделі формування компетенцій освіти упродовж життя у майбутніх фахівців у галузі транспорту у закладах вищої освіти. У дослідженні подано авторське бачення структури компетенцій освіти упродовж життя для фахівців у галузі транспорту, виокремлено педагогічні умови формування компетенцій освіти упродовж життя, спроектовано модель формування компетенцій освіти упродовж життя для фахівців у галузі транспорту. Доведено, що ефективність формування компетенцій освіти упродовж життя у майбутніх фахівців у галузі транспорту значно зростає за умови застосування у процесі професійної підготовки основних різновидів активних методів навчання та новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій. Установлено, що найбільш ефективними педагогічними умовами ефективного формування компетенцій освіти упродовж життя є педагогічно-кероване мотивування майбутніх фахівців у галузі транспорту до формування і розвитку компетенцій освіти упродовж життя; упровадження у процес професійної підготовки методів, які сприяють формуванню і розвитку компетенцій освіти упродовж життя; формування у майбутніх фахівців у галузі транспорту професійних якостей на основі свідомого сприйняття системи загальнолюдських та професійних цінностей. Авторами стверджується, що наразі необхідний дієвий зв’язок між працедавцями та закладами вищої освіти для збору та оперативного аналізу структурно-функціональних змін у професійній діяльності. Створення та підтримка такого зв’язку дозволить закладам вищої освіти ефективніше реагувати на зміни у вимогах ринку праці та забезпечити високий рівень професійної підготовки своїх випускників.

Завантаження

Опубліковано

2023-07-24

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Як цитувати

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ОСВІТИ УПРОДОВЖ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ. (2023). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 17(85), 222-228. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3847