ЕМОЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ КОГНІТИВНО-ДИСКУРСНОЇ МОВОЗНАВЧОЇ ПАРАДИГМИ ТА АНТРОПОЗОРІЄНТОВАНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ

Автор(и)

  • Наталія Шульжук

Ключові слова:

комунікативна поведінка, мовленнєва ситуація, ефективна комунікація, емоції, вербалізація емоцій, емотивний потенціал мовних одиниць, емотивна компетенція мовної особистості, лінгвокультурна спільнота, емотивно коректні ­тексти, емотіологія

Анотація

У статті схарактеризовано емоції як мотиваційну основу пізнавальної і комунікативної діяльності людини та потужний регулятор формування прагматики висловлювання. Фокус лінгвістичного опису емоцій, зосереджений на з’ясуванні механізму реалізації емотивного потенціалу одиниць мови та формуванні емоційних прирощень до їх мовної семантики у контексті певної лінгвокультури, уможливлює вивчення емоційних смислів, які транслює мовна особистість за допомогою мови, та створення ефективної методики формування її емотивної компетенції.
Cучасна лінгвістична концепція емоцій сфокусувалася у проблемному полі емотіології (лінгвістики емоцій), що вивчає ­типологію емотивних знаків-фіксаторів різних емоцій та національно-культурну специфіку їх презентації. Прагматика ж опису й вираження емоцій визначила місце емотіології у прагмалінгвістичній та комунікативно-діяльнісній парадигмах. У зв’язку з цим автор обґрунтовує доцільність формування професійної комунікативної компетенції філолога на емоційно-ціннісних засадах, що орієнтують його на емотивно здорову комунікативну взаємодію й гармонізацію життєдіяльності, та поділяє міркування науковців щодо визначення таких основних критеріїв сформованості емотивної компетенції мовної особистості, як уміння ­породжувати емотивно коректні тексти та адекватно сприймати емоційні домінанти висловлювань співрозмовника.
Проаналізувавши зміст підручників, навчальних посібників та збірників вправ і завдань із традиційних мовознавчих дисциплін для здобувачів вищої освіти філологічних спеціальностей ЗВО, автор дійшов висновку, що мова в них презентована як семіотична система, у зв’язку з чим представив міркування щодо місця емотіології у професійному становленні філолога.

Завантаження

Опубліковано

2023-07-24

Номер

Розділ

ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ

Як цитувати

ЕМОЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ КОГНІТИВНО-ДИСКУРСНОЇ МОВОЗНАВЧОЇ ПАРАДИГМИ ТА АНТРОПОЗОРІЄНТОВАНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ. (2023). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 17(85), 316-320. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3866