МОЖЛИВОСТІ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО

  • Alla Нubina
  • Alla Martyniuk
Ключові слова: цифрові технології, інформаційне освітнє середовище, мережна взаємодія у навчальному процесі, сервіс Google classroom, змішане навчання, перевернуте навчання, онлайн, іноземна мова

Анотація

У статті йдеться про інформаційно освітнє середовище, яке передбачає застосування електронних ресурсів для підготовки майбутніх фахівців. Розглядається хмарний сервіс Google classroom та можливості його використання у навчанні іноземної мови в ЗВО. Подано загальну інформацію щодо хмарного сервісу Google classroom та його служб. Окреслено причини застосування сервісу Google classroom у процесі опанування іноземної мови студентами у немовному виші та описано апробацію сервісу з використанням технології змішаного навчання та прийому перевернутого навчання. Змішане навчання з використанням сервісу Google classroom сприяє персоналізації навчального процесу, наближенню його до потреб кожного студента, незалежно від рівня його початкової підготовки.

Опубліковано
2019-05-20
Розділ
ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ