ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ МОВНОЇ ОДИНИЦІ «ФЕЙК»

  • Svitlana Rybachok
Ключові слова: вплив мовних засобів, лексичні засоби впливу слова, трансформація денотативно-сигніфікативного зв’язку, порожній, дифузний денотат, медіа та соціальні ресурси

Анотація

Стаття привертає увагу до проблеми прихованого інформаційно-та соціо-психологічного впливу мовних засобів на свідомість людини. Виявлено, що прихований вплив домінантної мовної одиниці «fake news» формується на основі трансформацій денотативно-сигніфікативного зв’язку, зумовленого екстралінгвістичними чинниками. Ефективні засоби впливу лексеми «fake» є порожній денотат, що не відповідає дійсності, дифузний денотат, що позначає різнорідні явища та розтягнуті сигніфікати. Лексичними та граматичними засобами впливу даної лексеми є синонімічні засоби, евфемізми на семіотичному рівні та метафори, штампи, міфи та введення експерта на метасеміотичному рівні, що цілеспрямовано використовуються медіа та соціальними онлайн ресурсами.

Опубліковано
2020-07-11