ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОЛІНГВАЛЬНИЙ СТАН ОНІМНОЇ ЛЕКСИКИ ЛЬВОВА ПОСТТОТАЛІТАРНОЇ ДОБИ

  • Lyudmyla Yursa
Ключові слова: еколінгвістика, онім, ономастика, глобалізація

Анотація

У статті ми проаналізували глобалізацій ні зміни, які впливають на розвиток та функціонування знімної лексики міста Львова посттоталітарної доби. Простежили тенденцію, яка відбувається на сучасному етапі становлення українського ономастикону. Вкрай негативною є, на наш погляд, така особливість сучасної знімної лексики, як тенденція до використання латино графічних назв, які суперечать правописним нормам української літературної мови. Також проблему складають оніми, які утворюються поєднанням латиники та кирилиці.

Опубліковано
2020-07-11
Розділ
ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ