ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ, ЯКИЙ НАЗИВАЄ ЇЖУ, НА БАЗІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ (КОНТРАСТИВНИЙ АСПЕКТ)

  • Aleksandra Samadowa
Ключові слова: фразеологізм, публіцистика, корпус, компонент, польський, український

Анотація

Фразеології як розділові мовознавства нині приділяють чималу увагу, зокрема наявні дослідження з питань стилістики, функціонування фразеологічних одиниць у текстах на базі двох і більше мов, але не вистачає опрацювань на польсько-українському матеріалі в контрастивному аспекті. У статті авторка висвітлює, яким способом польські та українські фразеологізми з компонентом-назвою їжі реалізують фатичну, аксіологічну, оцінну, експресивну функції в текстах сучасної публіцистики. Підкреслено розбіжності в доборі лексем-назв їжі, навколо яких побудовані використані фразеологізми, а також різницю в розумінні, відповідними одержувачами, поміщених у їхній структурі асоціацій.

Опубліковано
2020-07-22
Як цитувати
Samadowa, A. (2020). ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ, ЯКИЙ НАЗИВАЄ ЇЖУ, НА БАЗІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ (КОНТРАСТИВНИЙ АСПЕКТ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (9(77), 298-302. Retrieved із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2952
Розділ
ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КОМУНІКАТИВНОМУ ВИМІРІ