СТИЛІСТИКА РОМАНУ ЮРІЯ КОСАЧА «ВОЛОДАРКА ПОНТИДИ»

Автор(и)

  • Hanna Zviahina
  • Olena Solyanenko

Ключові слова:

авантюрно-пригодницький, діарій, фразеологічні одиниці, стилістичні фігури, вставні та вставлені конструкції

Анотація

Стаття присвячена дослідженню специфіки авантюрно-пригодницького роману Юрія Косача «Володарка Понтиди», визначено його ідею та проблематику, місце цього жанру у системі жанрових модифікацій та серед історичних творів автора. Специфічна форма твору ‒ діарій впливає на злиття образу оповідача та образу автора. Роман написаний від імені уявної історичної особи з використанням «книжної» мови XVIII століття, яку автор зберігає з незначними правками. Усе це обумовлює використання специфічних мовних засобів, що визначають стилістику твору та особливості індивідуально-авторського стилю. Розглядаємо латинізми, макаронізми, полонізми та авторські неологізми, що формують лексику твору. Досліджуємо також фразеологічні одиниці, які класифікуємо за походженням та способом використання. Особливе зацікавлення викликають іншомовні запозичення, які автор подає з поясненням або перекладом, трансформовані або індивідуально-авторські фразеологізми. Приділено увагу стилістичним фігурам у романі та меті їх вживання. Зокрема розглянуті такі, як градація, апосіопеза, полісиндетон, асиндетон, плеоназм, тавтологія, повтор, парономазія, антитеза, риторичне запитання, запитання і відповідь. Серед синтаксичних засобів розглянуто вставні слова та виділено шість груп з точки зору їх значення. Приділено увагу вставленим конструкціям, способам їх уведення, структурного вираження (словосполучення, прості та різні види складних речень) та ускладнення (знаки питання, оклику, вигуки, цитати та фразеологізми). Відзначено їх комбінацію та насиченість ними речень.

Завантаження

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

СТИЛІСТИКА РОМАНУ ЮРІЯ КОСАЧА «ВОЛОДАРКА ПОНТИДИ». (2022). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 13(81), 162-166. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3509