ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Nina Khrystych
  • Nataliia Borysova

Ключові слова:

традиційні засоби навчання, інноваційні засоби навчання, технологія навчання, онлайн навчання, дистанційна освіта, майбутній учитель англійської мови

Анотація

У статті викладено результати наукових пошуків вибору ефективних технологій навчання майбутніх учителів англійської мови. Під поняттям «технологія навчання» автор розуміє послідовність дій викладача та студента для досягнення навчальних цілей при вивченні навчального предмета, що передбачає застосування певної сукупності форм, засобів, методів і прийомів для реалізації змісту навчання. Необхідність пошуку нових технологій навчання зумовлено, з одного боку, зростаючою роллю цифрових технологій у пошуку інформації, появою великої кількості відкритих освітніх ресурсів, а з іншого, – обмеженнями у живому спілкуванні у зв’язку з пандемією Covid-19.
На думку автора, інтеграція традиційних та інноваційних засобів навчання у процесі вивчення англійської мови значно розширює можливості навчального процесу. Основним завданням сьогоднішнього викладача-філолога стає необхідність варіювати традиційну методику викладання мови із іншими сучасними ефективними методиками. Це забезпечується, головним чином, шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.
На основі узагальнення позитивного досвіду використання традиційних та інноваційних технологій у процесі формування англомовної компетенції здобувачів закладів вищої освіти, автор стверджує, що викладачі мають великий досвід у застосуванні традиційних технологій навчання, а саме: пояснювально-ілюстративних, проблемних, програмованих та диференційованих технологій навчання. Автор пропонує раціональну інтеграцію класичної та новітньої методики викладання англійської мови у закладах вищої освіти.
Автор виділяє дидактичні та системотехнічні чинники, які впливають на вибір певної технології з метою інтенсифікації процесу викладання англійської мови у контексті змішаного навчання та аналізує методи та прийоми подачі нового матеріалу із застосуванням традиційних та інноваційних технологій навчання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Як цитувати

Khrystych, N., & Borysova, N. (2022). ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (13(81), 198–201. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3517

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К