ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗУ СФОРМОВАНОСТІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, ЗОКРЕМА АЛЬТРУЇЗМУ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ, ТА ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПЕРЕКЛАДАЧАМИ

Автор(и)

  • Ірина Стецько
  • Оксана Ничко
  • Тетяна Юрчишин

Ключові слова:

альтруїзм, виховання моральних цінностей, емпатія, гендерна диференціація, альтруїстично і егоїстично спрямована особистість, студенти-перекладачі, комунікативні завдання, автентичні матеріали, художня література, форми і методи роботи

Анотація

У дослідженні подано дефініцію терміна «альтруїзм», проаналізовано погляди провідних зарубіжних учених щодо проблеми сутності альтруїзму, моральних принципів та гендерної диференціації щодо ступеня виявлення альтруїзму, а також викладки ­сучасних українських дослідників щодо виховання у молодого покоління альтруїстичних якостей. У результаті проведеного опитування та порівняльного аналізу серед студентів-перекладачів та викладачів іноземної мови з`ясовано думку досліджуваних категорій людей щодо означеної вище проблеми. Доведено наявність певного виховного потенціалу, закладеного у змісті автентичної навчально-методичної літератури із дисципліни «Іноземна мова». Обгрунтовано доцільність підбору ефективних форм і методів роботи на занятті іноземної мови, які б створювали сприятливі умови для формування морального потенціалу ­особистості.

Завантаження

Опубліковано

2023-05-17

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Як цитувати

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗУ СФОРМОВАНОСТІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, ЗОКРЕМА АЛЬТРУЇЗМУ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ, ТА ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПЕРЕКЛАДАЧАМИ . (2023). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 16(84), 132-137. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3778