УНІВЕРСУМ УВ ОДНОМУ ТВОРІ: АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО «ПОСЛУХАЮ ЦЕЙ ДОЩ. ПІДКРАВСЯ І ШУМИТЬ...»

Автор(и)

  • Антоніна Тимченко
  • Євгенія Туманова
  • Різ Кевін Мітчелл

Ключові слова:

Ліна Костенко, поезія, звукопис, універсальність, мотив

Анотація

Ліна Костенко − унікальне явище в українській літературі ХХ − першої половини ХХІ століття. «Совість нації», яка водночас проти будь-яких ярликів, кліше та класифікацій, дисидентка, що своїми життям і творчістю ствердила імператив свободи − у світогляді й мистецтві, Ліна Костенко як поет досі залишається недостатньо прочитаною. Метою статті є аналіз вірша «Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить...» як досконалої структури, розкриття формального й змістового рівнів поезії.
Принцип дзеркала, застосований у творі, робить картину стереоскопічною, додаючи нові можливості для інтерпретації. ­Інтертекстуальний зв’язок із «Лісовою піснею» Лесі Українки, внутрішня інтертекстуальність, цікаві інтермедіальні аспекти поезії, а також паралелі з фактами біографії Ліни Костенко розширюють горизонт сприйняття твору. Авторка звужує та розширює об’єктив, накладає плани, унаслідок чого вірш стає об’ємним, багатошаровим. Звукопис поезії є доволі промовистим: окрім позірно зрозумілих алітерацій та асонансів перших рядків вірша, уважний читач здатен простежити закономірності іншого рівня, які вказують на кореляції земного, людського та позаземного, космічного; живого й мертвого; тимчасового та вічного.
Зроблено висновок, що поезія «Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить...» є універсальною картиною побутування душі в часі та просторі, а також те, що цей вірш про різновиди любові як сутності людини, любові до свого дому, до природи, любові жінки до чоловіка, до інших живих та померлих, до вічного та неосяжного.

Завантаження

Опубліковано

2023-07-24

Як цитувати

УНІВЕРСУМ УВ ОДНОМУ ТВОРІ: АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО «ПОСЛУХАЮ ЦЕЙ ДОЩ. ПІДКРАВСЯ І ШУМИТЬ...». (2023). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», 17(85), 143-146. https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3818