Про журнал

Агора. Журнал соціальних наук – це періодичне рецензоване наукове видання Національного університету “Острозька академія”.

Метою журналу є популяризація та оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях соціальних наук на основі відкритого доступу до публікацій авторів. 

УДК: 316+32+35

ISSN 2786-9202 (Print) 2786-9210 (Online).

Мова видання: українська, англійська, польська. 

Періодичність видання: 2 рази на рік. До 1 червня приймаються статті до №1 номеру наукового журналу, а до 1 листопада до №2 номеру наукового журналу. 

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів наукових видань: Google Scholar, Digital Object Identifier System (DOI), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Будь-які думки та погляди, висловлені в публікаціях, є думками та поглядами авторів та не є думками чи поглядами Національного університету «Острозька академія». 

Публікація в журналі безкоштовна. Редакційна колегія не має наміру одержувати комерційну вигоду від розвитку журналу.

Ми не рекомендуємо надсилати статті, які здебільшого є партійними маніфестами, поверхневим аналізом політики або написані здебільшого для аудиторії абстрактних теоретиків чи вузькоспеціалізованих методистів.

Усі наукові статті у цьому журналі проходять етапи рецензування, засновані на початковому відборі редактора та анонімному рецензуванні як мінімум двома анонімними рецензентами.

Видання адресовано науковим співробітникам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться сучасними проблемами з різних галузей соціальних наук.

Журнал приймає політику відкритого доступу (Open Access) за визначенням BOAI. Згідно з нею матеріали журналу відразу після публікації безоплатно доступні всім користувачам. Тексти можна вільно читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати повні тексти статей або покликатися на них, використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, не потребуючи попереднього дозволу видавця або авторів/авторок.

Журнал ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна. При будь-якому подальшому розповсюдженні/цитуванні наукових статей журналу “Агора. Журнал соціальних наук” необхідно вказати автора_ів, назву роботи, посилання на журнал і DOI.

Статті у журналі перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення Unicheck

Проєкт був започаткований у 2022 році в рамках постстипендіальної діяльності Програми Лейна Кіркланда, що адмініструється Фондом “Лідери змін” та фінансується Польсько-американським фондом свободи.