Цілі та сфера застосування

Аґора. Журнал соціальних наук – це рецензоване наукове видання Національного університету “Острозька академія”. Журнал публікує оригінальні результати міждисциплінарних досліджень на стику політології, соціології, політичної географії, міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. Пріоритет надається емпіричним дослідженням щодо подій в окремих країнах, а також порівняльному аналізу між країнами та дослідженнями. Географічно журнал сфокусований на весь посткомуністичний регіон, включаючи Центральну та Східну Європу та решту країн колишнього Радянського Союзу. Також журнал друкує рецензії на книги в галузі соціальних наук, що вийшли друком впродовж останнього року, та публікує оглядові статті, присвячені більш короткому аналізу конкретних подій, у розділі “симпозіум”.

Ми не рекомендуємо надсилати статті, які здебільшого є партійними маніфестами, поверховим аналізом політики або написані здебільшого для аудиторії абстрактних теоретиків чи вузькоспеціалізованих методистів.

Усі наукові статті у цьому журналі проходять етапи рецензування, засновані на початковому відборі редактора та анонімному рецензуванні як мінімум двома анонімними рецензентами.