Анонси

Статті приймають на постійній основі. Журнал публікує статті двічі на рік.

Статті у перший номер року приймаються до 15 червня. Статті у другий номер року приймаються до 15 листопада.