Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Цей текст раніше не був опублікований у жодному вигляді і не поданий до розгляду в інші журнали (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора/ки).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice або RTF.
 • Текст набраний 12 кеглем із 1,5 міжрядковий інтервал.
 • Всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом. У кінці документу подаються виключно додаткові та об’ємні ілюстрації, графіки та таблиці.
 • Файл статті містить ORCID-ідентифікатор автора.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Покликання в тексті подаються у квадратних дужках і містять прізвище автора, рік видання та номер сторінки_ок. Зразок оформлення покликання: [Симончук 2020, 68], [McCartney 2019, 22-30].
 • Наприкінці статті наводиться ненумерований алфавітний список цитованої літератури згідно з форматом АРА.
 • Текст відповідає чинним правописним нормам і вимогам щодо стилістики та бібліографічного опису, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Фактом подання матеріалу до "Агора. Журнал соціальних наук", автор погоджується з чинними в журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Дякуємо за те, що ви вирішили представити нам свою статтю. Ці інструкції забезпечать вас усім необхідним, щоб ваша стаття пройшла без проблем через рецензування, підготовку та публікацію. Будь ласка, знайдіть час, щоб прочитати і слідувати їм якнайретельніше, оскільки це забезпечить відповідність вашої статті вимогам журналу. Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам керівництва для авторів.

Текст статті повинен містити такі елементи:

 • вступ/постановка проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • методи дослідження та дані;
 • виклад основного матеріалу дослідження/результати та обговорення;
 • висновки.

До публікації в журналі приймаються статті, які раніше не були опубліковані. За зміст статей і точність цитування відповідають автор. Редакційна колегія залишає за собою право на мовностильове редагування тексту дослідження. Редакційна колегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів. У разі необхідності редакційна колегія може відправити статтю автору на доопрацювання.
Редакційна колегія розглядає для публікації одноосібні статті авторів без наукових ступенів у виключних випадках.

Орієнтовний обсяг матеріалів:

 • короткі дослідницькі статті 3000 – 4000 слів на основі останніх даних;
 • довші статті (4000 – 8000 слів) на основі емпіричних та/або теоретичних робіт;
 • рецензії та коментарі 500 – 1500 слів.

Стаття повинна бути надіслана у форматі Microsoft Word, OpenOffice або RTF. Текст набраний 12 кеглем із 1,5 міжрядковий інтервал.

Покликання в тексті подаються у квадратних дужках і містять прізвище автора, рік видання та номер сторінки_ок.
Зразок оформлення покликання: [Симончук 2020, 68], [McCartney 2019, 22-30].

Автора потрібно дотримуватися етики щодо цитування та не допускати маніпуляції з цитуванням відповідно до рекомендацій Committee on Publication Ethics (COPE).

Наприкінці статті наводиться ненумерований алфавітний список цитованої літератури згідно з форматом АРА (APA 7th edition Style Reference Citations). Центр українсько-європейського наукового співробітництва також підготував правила оформлення до стандарту АРА. Також ви можете підготувати бібліографічний опис за допомогою онлайн-конструктора або автоматично за допомогою програми Mendeley, EndNote та Zotero.

Зразок бібліографічного оформлення:
Мацієвський, Ю. (2020). Змішані цінності та суспільні обмеження: чому запит на “сильну руку” не призведе до авторитаризму в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 43–67. https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.043.

Зразок бібліографічного оформлення в якому всі кириличні літери транслітеруються латиницею:
Matsiyevsky, Y. (2020). Zmishani tsinnosti ta suspilni obmezhennia: chomu zapyt na “sylnu ruku” ne pryzvede do avtorytaryzmu v Ukraini [Mixed values and societal constraints: why the request for a “strong hand” will not lead to authoritarianism in Ukraine]. Sociology: Theory, Methods and Marketing, 4, 43–67. https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.043. [in Ukrainian]

Якщо в бібліографічному списку є хоча б одне видання кирилицею, після нього вміщується References – бібліографічний список в якому всі кириличні літери транслітеруються латиницею.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом. 

Структура статті:

УДК

назва статті

прізвище, ім’я автора (-ів) статті, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання мовою статті, адреса електронної пошти, ORCID-ідентифікатор автора

анотація та ключові слова (обсяг анотації в діапазоні 150 – 200 слів, а до анотації обов’язково додають 5–8 ключових слів).

текст статті

бібліографічний список

бібліографічний список (References) латиницею

прізвище, ім’я автора (-ів) статті, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, адреси електронної пошти, назва статті, анотація (200 – 250 слів) та ключові слова англійською мовою.

Статті

Section default policy

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.