Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Фактом подання матеріалу до "Агора. Журнал соціальних наук", автор погоджується з чинними в журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

Дякуємо за те, що ви вирішили представити нам свою статтю. Ці інструкції забезпечать вас усім необхідним, щоб ваша стаття пройшла без проблем процес рецензування та підготовку до публікації. Будь ласка, знайдіть час, щоб прочитати і слідувати їм якнайретельніше, оскільки це забезпечить відповідність вашої статті вимогам журналу. Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам керівництва для авторів.

Текст статті повинен містити такі елементи (на основі Бюлетень ВАК.-2003. №1):

 • вступ (постановка проблеми);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • мета та завдання;
 • методи дослідження та дані;
 • виклад основного матеріалу дослідження/результати дослідження;
 • висновки.

До публікації в журналі приймаються статті, які раніше не були опубліковані. За зміст статей і точність цитування відповідають автор. Редакційна колегія залишає за собою право на мовностильове редагування тексту дослідження. Редакційна колегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів. У разі необхідності редакційна колегія може відправити статтю автору на доопрацювання.


Орієнтовний обсяг матеріалів:

 • короткі дослідницькі статті 3000 – 4000 слів на основі останніх даних;
 • довші статті (4000 – 8000 слів) на основі емпіричних та/або теоретичних робіт;
 • рецензії та коментарі 500 – 1500 слів.

Стаття повинна бути надіслана у форматі Microsoft Word, OpenOffice або RTF. Текст набраний 12 кеглем із 1,5 міжрядковий інтервал. Шаблон оформлення статті

Покликання в тексті подаються у дужках і містять прізвище автора, рік видання та номер сторінки_ок. Використовується гарвардський стиль цитування. 
Зразок оформлення покликання: (Симончук, 2020: 68), (McCartney, 2019: 22-30).

Автора потрібно дотримуватися етики щодо цитування та не допускати маніпуляції з цитуванням відповідно до рекомендацій Committee on Publication Ethics (COPE).

Наприкінці статті наводиться ненумерований алфавітний список цитованої літератури згідно з Гарвардським форматом. Також ви можете підготувати бібліографічний опис за допомогою онлайн-конструктора або автоматично за допомогою програми Mendeley, EndNote та Zotero.

Зразок бібліографічного оформлення:
Мацієвський, Ю. 2020. Змішані цінності та суспільні обмеження: чому запит на “сильну руку” не призведе до авторитаризму в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 43–67. https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.043.

Зразок бібліографічного оформлення в Reference :
Matsiyevsky, Y. 2020. Zmishani tsinnosti ta suspilni obmezhennia: chomu zapyt na “sylnu ruku” ne pryzvede do avtorytaryzmu v Ukraini [Mixed values and societal constraints: why the request for a “strong hand” will not lead to authoritarianism in Ukraine]. Sociology: Theory, Methods and Marketing, 4, 43–67. https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.043. [in Ukrainian]

Якщо в бібліографічному списку є хоча б одне видання кирилицею, після нього вміщується References – бібліографічний список в якому всі кириличні літери транслітеруються латиницею.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом. 

Вимоги до подання

Усі подані матеріали повинні відповідати наступним вимогам.

 • Цей текст раніше не був опублікований у жодному вигляді і не поданий до розгляду в інші журнали (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора/ки).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice або RTF.
 • Файл статті містить ORCID-ідентифікатор автора та УДК статті.
 • Текст набраний 12 кеглем із 1,5 міжрядковий інтервал.
 • Анотація та ключові слова (обсяг анотації не менше 1800 знаків з пробілами, а до анотації обов’язково додаються 3–5 ключових слів).
 • Всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом. У кінці документу подаються виключно додаткові та об’ємні ілюстрації, графіки та таблиці. Надати окремо електронні версії рисунків з мінімальною роздільною здатністю 300 dpi.
 • Математичні рівняння та вирази мають бути створені в Microsoft Word Equation Editor.
 • Покликання в тексті подаються у дужках і містять прізвище автора, рік видання та номер сторінки_ок. Використовується гарвардський стиль цитування. Зразок оформлення покликання: (Симончук, 2020: 68).
 • Наприкінці статті наводиться ненумерований алфавітний список цитованої літератури згідно з Гарвардським форматом. Якщо в бібліографічному списку є хоча б одне видання кирилицею, після нього вміщується References.
 • Текст відповідає чинним правописним нормам і вимогам щодо стилістики та бібліографічного опису, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Статті

Section default policy

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.