Порядок рецензування

1. Представляючи свої статті для публікації в “Агора. Журнал соціальних наук”, автори погоджуються з умовами процесу рецензування.

2. Редакція протягом п'яти робочих днів повідомляє авторові про прийняття його статті до розгляду.

3. Під час попереднього рецензування головний редактор оцінює формальну та тематичну відповідність надісланих статей. Якщо суттєвих зауважень немає, тоді стаття надсилається відповідним членам редакційної колегії, які є фахівцям з цієї проблематики. У разі відсутності члена редакційної колегії, який є фахівцем з відповідної теми, головний редактор визначає зовнішніх рецензентів наданої статті (див. п. 4). Рецензенти не повинні бути пов'язані з дослідницькою установою автора. Рецензент не повинен бути ні колегою, ні близьким знайомим автора тексту, що рецензується (конфлікт інтересів).

4. Головний редактор обирає для кожної статті двох рецензентів з числа провідних українських чи зарубіжних фахівців. Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні) повинні бути відомими фахівцями з відповідної теми статті та мати публікації в галузі досліджень (не менше однієї публікації протягом останніх 3 років). Рецензії є конфіденційними та анонімними (подвійне сліпе рецензування). У процесі рецензування автор і рецензент залишаються анонімними.

5. Рецензенти не повинні розголошувати жодної інформації про текст, що рецензується, до його публікації. Термін рецензування триває до двох місяців.

6. Крім коментарів, що стосуються теми статті, рецензенти повідомляють редакції свою думку щодо публікації:

- прийняти до публікації без змін
- прийняти до публікації після редагування та доопрацювання
- відхилити

7. Якщо оцінки рецензентів за деякими пунктами розходяться, редакція приймає спеціальне рішення: приймає/відхиляє ці статті або призначає нових рецензентів. Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.

8. Після завершення процесу рецензування автори повідомляються про його результати. Вони отримують рецензії на статті (без імен рецензентів). Імена рецензентів публікуються щорічно. Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. Повторне рецензування триває до двох місяців.

9. Якщо статтю прийнято до публікації, автор продовжує підтримувати контакт із редакцією у процесі підготовки остаточного варіанта тексту.

10. Ознайомившись із рецензіями та остаточним варіантом статті, редакційна колегія приймає остаточне рішення щодо можливості оприлюднення статей.