№ 7(75) (2019): Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»

					Дивитися № 7(75) (2019): Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»
Опубліковано: 2019-10-23

КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА

МОВНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ТА ПОЛІКУЛЬТУ

ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ