№ 8(76) (2019): Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філо­ло­гія»

					Дивитися № 8(76) (2019): Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філо­ло­гія»
Опубліковано: 2020-02-04

МОВА В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР

МОВНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ТА ПОЛІКУЛЬТУ

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ К