№ 10(78) (2020): Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філо­ло­гія»

					Дивитися № 10(78) (2020): Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія­ «Філо­ло­гія»
Опубліковано: 2020-07-14

КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА ТА ПРАГМАТИКА

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

СТИЛІСТИКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ